پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - تخصيص زمين
تخصيص زمين
((تخصيص زمين ))
مراحل و مدارك مورد نياز جهت استعداديابي و تخصيص اراضي منابع طبيعي
1-ارائه معرفي نامه از مديريت جهاد كشاورزي به اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان.
2-بازديد و معاينه محل مورد تقاضا توسط كارشناس يا كارشناسان اداره به اتفاق متقاضي جهت شناسايي و تكميل فرم .
٭در صورت داشتن هر گونه ممنوعيت و محدوديت قانوني براي واگذاري اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان موظف است با ذكر دليل كتباً پاسخ متقاضي را بدهد .
در صورت مثبت بودن بازديد مراحل كار بشرح زير انجام مي گيرد .
3-تهيه نقشه هم  مقياس با نقشه هاي نقشه اجراي مقررات ماده 56 منابع طبيعي با دو نقطه ثابت توسط متقاضي و انطباق نقشه ارائه شده با نقشه نقشه اجراي مقررات ماده 56   توسط كارشناس اداره منابع طبيعي.
4- تكميل فرمهاي شناسايي و استعداديابي ( فرمهاي شماره 1 الي 3 ) و ارسال به استان (دبيرخانه كميته تخصيص) به همراه مستندات لازم ، براي اشخاص حقيقي (جواز تاسيس يا موافقت اصولي ، فتوكپي شناسنامه متقاضي ، فتوكپي كارت ملي ، فتوكپي كارت پايان خدمت يا معافيت از خدمت وتصوير بريده  نقشه منابع طبيعي) و براي اشخاص حقوقي جواز تاسيس يا موافقت اصولي به همراه اساسنامه شركت يا تعاوني و پوشه و گيره)
5-بررسي و طرح  پرونده در  كميته استعداد يابي و تخصيص استان .
6-ارسال پرونده بررسي شده به اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان.
      7-ارسال پرونده تصويب  شده به مديريت جهاد كشاورزي به همراه تصوير اسناد اراضي ملي توسط منابع طبيعي شهرستان جهت طي مراحل واگذاري                          
8- مديريت امور اراضي جهاد كشاورزي موظف است پس از تصويب كميسيون واگذاري و قبل از عقد قرارداد كتباً متقاضي را جهت پرداخت حقوق عرفي به منابع طبيعي معرفي نمايد.
9-مديريت امور اراضي موظف است پس از عقد قرارداد كتباً متقاضي را جهت تحويل زمين به منابع طبيعي شهرستان معرفي نمايد .
چاپ | ارسال به ديگران  |