پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - استعداديابي و واگذاري
استعداديابي و واگذاري
اداره استعداديابي و واگذاري
 
شرح وظائف اداره استعداد يابي و بهره برداري از اراضي :
- شناسايي و استعداد يابي اراضي ملي و دولتي
- تخصيص اراضي ملي و دولتي به مديريت امور اراضي
- واگذاري اراضي ملي و دولتي به دستگاهها و نهادهاي دولتي و عمومي موضوع تبصره يك ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
- تفكيك اسناد اراضي واگذار شده به مديريت امور اراضي به منظورانتقال آن به اشخاص حقيقي يا حقوقي
- تعيين تكليف اراضي موضوع ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداري
- تحويل و تحول اراضي ملي و دولتي حريم قانون شهرها با سازمان مسكن و شهرسازي
چاپ | ارسال به ديگران  |