پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - مميزي اراضي
مميزي اراضي
اداره مميزي اراضي
 
· نظارت برتشخیص وشناسایی عرصه های منابع ملی ازمستثنیات
· انتشار اگهی اراضی ملی شده ازطریق روزنامه های محلی وکثیرالانتشاربرای اگاهی همگانی
· اصلاح پیشینه اجرایی سالانه براساس قوانین،ضوابط ودیدگاهای کمیته فنی وممیزی اراضی
· نظارت بررسیدگی به اعتراضات ازسوی کمیسیون های ماده واحده شهرستانها
· نظارت برپاسخگویی استعلامات ازسوی مراجع شهرستانها
· درخواست اجرای مقررات 13و39وپیگیری مراحل دریافت سندازطریق ادارات ثبت
· بررسی اسنادصادرشده،تطبیق آن باسوابق اجرایی ممیزی اراضی وارسال آن به سازمان
· بررسی آرای صادرشده ازسوی کمیسیون های ماده واحده شهرستان هاوطرح درکمیته فنی ممیزی اداره کل برای اتخاذ تصمیم
· پیگیری دریافت اعتبارات وتخصیص آن به شهرستان هابرابرعملکردارائه شده ازسوی آنها
· تهیه وآمارفعالیتهای انجام شده وبازتاب آن به سازمان
چاپ | ارسال به ديگران  |