پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - امور مالی
امور مالی
شرح وظايف اداره امور مالي و ذيحسابي
 
· پرداختها از محل اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي استاني و ملي بابت كليه قراردادهاي منعقده با پيمانكاران در راستاي اعداف و پروژه هاي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان شمالي
· تنظيم و نگهداري  찭ذابهاي هزينه اي وتملك دارائيها㙊 سرمايه اي
· تنظيم و نگهداري اعتبارات هزينه اي وسرمايه اي
· جمع آوري اطلاعات و ارائه گزارش درامدهاي وصولي
· نگهداري حساب اموال اداره كل وشهرستانها
· پرداخت هاي پرسنلي به كاركنان برابر مقرارت و احكام مربوطه بابت حقوق ومزايا
چاپ | ارسال به ديگران  |