پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - بیابان
بیابان
بیابان و بیابانزدائی در خراسان شمالی:
 
خراسان شمالی با متوسط بارندگی در حدود 295 میلیمتر بطور کامل از نظر اقلیمی در منطقه نیمه­خشک تا خشک قرار دارد. اکثر جریانات رودخانه­ای در این منطقه بصورت فصلی و سیلابی می­باشند، که بصورت هرزآب ­هایی در فصول بارندگی موجب فرسایش شدید خاک سطحی شده، با توجه به ضعیف بودن خاک در اینگونه مناطق و نیز فرسایش شدید حاکم بر این خاکها این اراضی سیر تکاملی خود را در جهت تشکیل خاکهای تکامل­یافته­تر طی نمی­کنند و کم­کم به اراضی بایر و بیابانی تبدیل می­شوند.
از سویی دیگر استفاده بی­رویه و غیراصولی از ارا ضی بدون توجه به میزان تناسب و کاربری و نیز چرای بی­رویه از اراضی باعث افزایش پدیده فرسایش خاک توسط آب ، باد ودیگر عوامل طبیعی می­شود.
پدیده بیان­زایی ارتباط مستقیم با میزان فرسایش خاک و کاهش راندمان اراضی دارد که بشدت تحت این عوامل تشدید می­گردد، این مسئله در سالهای اخیر روند رو به رشدی به خود گرفته است. در همین راستا هر ساله پروژه های بیابانزائی جهت حفظ خاک و جلو گیری از این پدیده صورت میکیرد .
 
آثار و پیامدهای ناشی از بیابانزایی:
 
بیابانزایی پیامدهای بسیار گسترده ، پیچیده و وسیعی دارد که هجوم ماسه های روان ، افت کمی و کیفی آبهای زیرزمینی ،کاهش حاصلخیزی خاک ، افزایش حساسیت اراضی به فرسایش ، شور یا زهدار شدن اراضی ، افزایش سیل خیزی، تشدید آلودگی های زیست محیطی ، بیکاری ، فقر ، مهاجرت و ... از جمله پیامدهای این پدیده شوم میباشد.
 
ویژگیهای جغرافیایی بيابانهاي استان:

مساحت كل بيابانها: 183636 هكتار   

شهرستان جاجرم و گرمه : 144266 هكتار

شهرستان اسفراين : 39331 هكتار

 

توضیح اینکه 39هکتار شامل اراضی شور و نمکزار، دق های رسی و

 

بیرون زدکی سنگی میباشد.
 
چاپ | ارسال به ديگران  |