پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - مراتع
مراتع
الف - آشنايي با مراتع
ب - اهم وظايف اداره فني مراتع
 
مراتع خراسان شمالي از مهمترين و با ارزشترين منابع توليد علوفه دام در استان به شمار مي رودكه قدمت بهره برداري چراي دام از آن شايد برابر با تاريخ مردم اين خطه باشد.

در گذشته هاي نه چندان دور تعادلي نسبي بين جمعيت دامي استان و ميزان توليد علوفه مراتع وجود داشته كه نتيجه آن توازن بين توليد فرآورده هاي دامي و نياز مصرفي جمعيت انساني بود و اين تعادل خود عامل اصلي بقاء مراتع بحساب آمده است

چاپ | ارسال به ديگران  |