پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - معاونین سازمان
معاونین سازمان

حسن وحید

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی شماره تماس:  32206020-  058 دفتر مدیر کل جهت هماهنگی : 32206075 "  مسئول دفتر آقای  مهندس حشمتی" ملاقات عمومی با مدیر کل  روزهای  سه شنبه هر هفته  ساعات  ملاقات: 14-10

محمد اکبر پور

معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی و منابع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی

شماره تماس: 32206023- 058

محمد فرامرز

معاونت آبخیزداری و مسئول طرح  بین المللی منارید اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی

شماره تماس: 32206086 – 058

 احمد یزدانی :

معاونت فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی

شماره تماس 32206025 – 058

حسن حسن زاده

معاونت حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی

شماره تماس : 32206033 – 058

داوود عمرانی

ریاست اداره حراست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی

شماره تماس: 32206011 – 058

نجف ذوالفقاری

رییس اداره امور حقوقی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی

شماره تماس : 32206024- 058

بهمن هوشمند :

رییس اداره مهندسی و مطالعات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی

شماره تماس: 32206022- 058

منصور حیدری

رییس اداره مدیریت عملکرد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی

شماره تماس: 32206024 – 058

میثم سفید گران

رییس اداره آموزش و ترویج و مشارکت های مردمی  

شماره تماس: 32206028-  058

قربانعلی حشمتی

کارشناس مسئول روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان

شماره تماس: 32206051-058

کامبیز انصاری

رییس اداره جنگلداری و جنگل کاری  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی

شماره تماس: 32206058 – 058

احمد یزدانی :

رییس اداره بیابانزدایی و مسئول پروژه بین المللی تعمیم و ترسیب کربن اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی

شماره تماس: 32206054- 058

علی اسدی

رییس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی

شماره تماس: 32206029- 058

سعید رحمتی :

رییس اداره حفاظت خاک و کنترل فرسایش اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی

شماره تماس: 32206044- 058

حسین فردی

رییس اداره کنترل سیلاب و آبخوانداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی

شماره تماس: 32206071- 058

مهدی قدیمی

رییس اداره برنامه ریزی ، بودجه و هماهنگی طرح ها اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی

شماره تماس: 32206050- 058

سعید وحیدی

رییس اداره فناوری اطلاعات و تحول اداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی

شماره تماس : 32206021- 058

مهدی  علی آبادی

رییس اداره امور اداری و پشتیبانی  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی

شماره تماس: 32206031-  058

محمد تقی پور

رییس اداره ممیزی و حدنگاری اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی

شماره تماس: 32206082 – 058

ابراهیم محمودی

سرپرست اداره واگذاری، استعداد یابی اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی

شماره تماس: 32206053 – 058

اصغر سمیعی

رییس اداره حفاظت و حمایت  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی

شماره تماس : 32206091  - 058

 موسی الرضا حیاتی

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی

شماره تماس : 32206060- 058

محمد میعادی

ذیحساب و رییس اداره امورمالی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی

 شماره تماس : 32206072- 058

چاپ | ارسال به ديگران  |