پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - شهرستان گرمه
شهرستان گرمه

موقعيت شهرستان گرمه

شهرستان گرمه باوسعت 240700 هکتار واقع در جنوب غربي استان خراسان شمالي داراي 3 نقطه شهري و14 روستاي بالاي 20 خانوار و جمعيت 23696 نفر مي­باشد.منابع طبيعي شهرستان به مساحت بالغ بر 226557 هکتار بيشترين سطح عرصه­هاي شهرستان يعني 94 درصد آن رابه خوداختصاص داده است كه شامل مراتع، جنگلها و بيابان­ها مي باشد.

جنگل 

جنگلهاي شهرستان گرمه بامساحت تقريبي 23452 هکتار (تقريباً 5/10 درصد عرصه هاي منابع طبيعي شهرستان) شامل ارتفاعات كوههاي بهار، سراي، خمبي و مقداري از ارتفاعات قره چشمه وكوه قوزلق مي باشد و جامعه رويشي آن ايران توراني بوده وگونه غالب آن ارس وگونه هاي همراه شامل افراكركو، سياه تلو، تنگرس­، زرشك­، نسترن وحشي و...مي باشد

مرتع  مراتع شهرستان بامساحت 175428 هکتار (حدود 77 درصد عرصه منابع طبيعي شهرستان) داراي3 وضعيت (خوب، متوسط وضعيف) از نقطه نظر توليد علوفه مي­باشد و به3 صورت: مراتع ييلاقي(تابستانه)، قشلاقي (زمستانه) و ميانبند بهره­برداري مي گردد تعداد 36مرتع به مساحت 153750 هكتارمميزي وتنسيق شده و به بهره­برداران آن پروانه چرا داده شده است و از اين تعداد 15 مرتع به مساحت 57547 هكتار داراي طرح مرتعداري است

بيابان: مساحت بيابانهاي شهرستان گرمه بيابان 28289 هکتار (5/12 درصد عرصه منابع طبيعي) مي­باشد .

1-                تهيه طرح شناسايي كانون بحران فرسايش بادي

2- تهيه و اجراي طرح مديريت مناطق بياباني

الف :تهيه طرحهاي مديريت مناطق بياباني:

1- شناسايي وضعيت موجود بيابانها

      - مطالعات تفضيلي

      - طرح توجيهي 

2- عمليات مورد نياز جهت احياء بيابانها

ب -اجراي طرحهاي مديريت مناطق بياباني (احياء بيابانها در قالب طرحهاي بيابانزدائي)

 اجرای طرحهای تثبیت شن و بیابانزدایی به عنوان طرحهای زیر بنایی دارای آثار و تبعات وسیع اکولوژیکی اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی بوده و زمینه ساز اجرای برنامه های عمرانی و توسعه ای در مناطق بیابانی محسوب می گردد .

1- احياء مناطق بياباني با مشاركت مردم_(تبصره 5 ماده 34)

2- نهالكاري گياهان مقاوم به شوري

3- بذر كاري گياهان مقاوم به شوري

4- نمك زدائي و احياء اراضي كويري

5- بهره برداري از هرزآبهاي فصلي

دشتهاي شهرستان گرمه به ويژه پيرامون مراكز مهم جمعيتي مانند شهرستان گرمه و جاجرم متاثراز فرسايش بادي بوده و به بياني ديگر در اين اراضي فرسايش بادي فعال بوده وتجمع خاك در پاي بوته ها تاكيدي بر اين امر است .

آبخيزداري : شهرستان گرمه داراي 2 حوزه اصلي گرگان رود و كال شور مي­باشدكه براي 7 حوزه فرعي ان همچون، ايور،كركي، چهارچوبه و4 حوزه فرعي سيل گلستان به مساحت 98745 هكتار تهيه طرح شده و همچنين 2 حوزه فرعي به نام­هاي گرمه 1 و 2 به مساحت 25906 هكتار نيز تهيه طرح و در فاز اجرايي قرار گرفته است. حوزه­هاي قزالحصارعليا، اصغراباد و قلعه کور نيز جهت مطالعات پيشنهاد و تصويب گرديده است..

مميزي اراضي و تفكيك مستثنيات : تمامي پلاكهاي شهرستان تهيه نقشه (اجراي ماده 2) گرديد وتقريباً 90 درصد آن اخذ سند گرديده است. 


چاپ | ارسال به ديگران  |