نقشه سايت
  معاونین سازمان
  نقشه سایت
  درباره منابع طبیعی
  قوانین منابع طبیعی
  مجموعه قوانین منابع طبیعی و آبخیزداری کشور
  پرسش های متداول
  لیست دفاتر پیشخوان
  منشور اخلاقی وسازمانی حراست
  بیانیه سطح توافق خدمات
   درباره ما
  سیمای منابع طبیعی استان
  پارکهای جنگلی استان
  ذخیره گاه های جنگلی استان
  جاذبه های طبیعی استان
  مراتع
  بیابان ها و کویرها
  حوضه اترک
  حوضه کال شور
  حوضه گرگان رود
  تاریخچه اداره کل
   چارت سازمانی
  شرح وظایف
  مدیریت
  یگان حفاظت
  حراست
  آموزش و ترویج
  روابط عمومی
  حقوقی
  معاونت آبخیزداری
  اداره اجرا
  اداره مطالعات
   اراضی ملی
  مراتع
  جنگل
  بیابان
  بهره برداری
  معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی و منابع
  طرح و برنامه
  امور اداری
  امورمالی
  امور قراردادها
  معاونت حفاظت
  ممیزی اراضی
  استعداد یابی و واگذاری
  ادارات شهرستانها
  شهرستان بجنورد
  شهرستان مانه وسملقان
  شهرستان راز و جرگلان
  شهرستان شیروان
  شهرستان اسفراین
  شهرستان فاروج
  شهرستان جاجرم
  شهرستان گرمه
   تماس با ما
  دستور العمل به روز رسانی سایت
  فعالیت ها و طرحها
  اتحادیه تعاونی های منابع طبیعی
  طرحهای بین المللی
  منارید
  همیاران طبیعت
  فرايند انجام كار
  كميسيون ماده واحده
  مميزي و تنسيق مراتع
  جايگاه سوخت فسيلي
  تخصيص زمين
  بهره برداري از معادن
  استعلام مميزي
  كميسيون ماده 43
  طرحهاي مرتعداري
  مميزي مرتع
   فلوچارتها
   جایگاه سوخت فسیلی
  جایگزینی دامدار
  تبدیل دیمزار به علوفه
  استعلامات طرحهای عمرانی و عمومی
  استعلامات بخش معدن
  واگذاری به دامدار دیگر
  عرصه برای مجتمع های کشاورزی
  گردش کاردرخواست های موردی
  فلوچارت طرح ملی نهضت سبز
  فلوچارت قطع درختان
  شناسنامه خدمات
  حریم خصوصی
  بیانیه سطح توافق خدمات
   شناسنامه خدمات معاونت حفاظت
  اجرای طرح های جایگزینی سوخت
  صدور مجوز انتقال قطعی اراضی
  پاسخ به استعلام طرح های عمومی
  شناسایی تشخیص و تعیین حریم روستا
  صدور گواهی مستثنیات
  استعداد یابی وتخصیص اراضی قابل واگذار
   شناسنامه خدمات حوزه مدیریت
  دوره های آموزشی بهره برداران
  ساماندهی جوامع محلی وتشکل های مردمی
  رسیدگی به اعتراضات اراضی ملی
   شناسنامه خدمات معاونت آبخیزداری
  آبخیزداری جلوگیری از فرسایش سیل
   شناسنامه خدمات معاونت برنامه ریزی
  معرفی طرح ها به بانک کشاورزی
  معرفی مجریان منابع طبیعی به صندوق بیمه
  چند رسانه ای
  انتشارات
  تحلیلی بر حریق های استان خراسان شمالی
  کلیپ ها
  مصاحبه ها
  تیزرها
  کارکنان
  فیش حقوقی
  سامانه آموزش کارکنان( axon)