ششمین جلسه شورای معاونین اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری خراسان شمالی با حضور" /> ششمین جلسه شورای معاونین اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری خراسان شمالی با حضور" /> پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - برگزاری ششمین جلسه شورای معاونین اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری خراسان شمالی
بازدید : 31 20 مهر 1399 ساعت 9:16 شماره :77959

برگزاری ششمین جلسه شورای معاونین اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری خراسان شمالی

ششمین جلسه شورای معاونین اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری خراسان شمالی با حضور مهندس حسن وحید مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی و اعضای شورای معاونین و رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فاروج به عنوان میهمان با موضوع بررسی مصوبات جلسه قبل و ارائه گزارش عملکرد طرح ۹در ۹۹  اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان فاروج  توسط ریاست اداره شهرستان  در روز شنبه مورخه 19 مهر1399 در محل سالن جلسات شهید اوری اداره کل برگزار گردید                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری خراسان شمالی                                                                                                                                                                                                                       

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :