کارگاه آموزشی توجیهی جنگلکاری اقتصادی منطقه دشت و چشمه خان شهرستان گرمه در محل ساختمان دوراهی " /> کارگاه آموزشی توجیهی جنگلکاری اقتصادی منطقه دشت و چشمه خان شهرستان گرمه در محل ساختمان دوراهی " /> پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - برگزاری کارگاه آموزشی توجیهی جنگلکاری اقتصادی منطقه دشت و چشمه خان شهرستان گرمه
بازدید : 29 16 مهر 1399 ساعت 8:4 شماره :77845

برگزاری کارگاه آموزشی توجیهی جنگلکاری اقتصادی منطقه دشت و چشمه خان شهرستان گرمه
کارگاه آموزشی توجیهی جنگلکاری اقتصادی منطقه دشت و چشمه خان شهرستان گرمه در محل ساختمان دوراهی دشت در مورخه 99/07/13 برگزار گردید 
در ابتدا مهندس قدیمی رئیس اداره جنگلکاری  و جنگلداری اداره کل  منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی  در خصوص همکاری متقابل بین اداره کل منابع طبیعی و جوامع محلی و بهره برداران تاکید ودر ادامه به طرح 99 *9اشاره داشتند و فرمودند در سال 99  تعداد 9طرح به طور ویژه بررسی می شود که اعتبار خاص و ویژه ای نیز برای آن در نظر گرفته شده است.از جمله طرح جنگلکاری اقتصادی از جمله پروژه هایی است که  از سال 93 مطرح شده است.
ایشان در ادامه افزودند : در سال جدید 850 هکتار تعهد در طرح جنگلکاری اقتصادی برای استان خراسان شمالی در نظر گرفته شده است که سهم شهرستان گرمه 100 هکتار می باشد و اولویت طرح جنگلکاری اقتصادی ، معیشت خانواده و جوامع محلی است که نتیجه  آن  توسعه و احیای جنگل ها و مراتع را شامل خواهد شد.
لازم به ذکر است نهال های قابل کشت در طرح جنگلکاری اقتصادی گونه های مقاوم به خشکی از جمله : گل محمدی ،زرشک ، بادام و سنجد می باشد که توسط ادارات  منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستانها ب هصورت رایگان بین مجریان طرحهاتوزیع و در مناطق داخل طرح کشت خواهد شد

در ادامه مهندس سفیدگرانرئیس اداره آموزش و ترویج ومشارکت های مردمی اداره کل  به بند ب ماده 29 اشاره و تاکید نمود: جوامع محلی می توانند با ایجاد تشکل های تعاونی، بصورت مشارکتی ، پروژه های منابع طبیعی را که در منطقه وجود دارد اجرا نمایند این امر باعث توانمند سازی جوامع محلی و اشتغالزایی خواهد شد 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی                                                                                                                                                                                                                         

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :