کلاس آموزشی توجیهی زراعت چوب ساعت9 با حضور 16 نفر از اهالی روستای رباط قره بیل  شهرستان گ" /> کلاس آموزشی توجیهی زراعت چوب ساعت9 با حضور 16 نفر از اهالی روستای رباط قره بیل  شهرستان گ" /> پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - برگزاری کارگاه آموزشی توجیهی زراعت چوب در روستای رباط قره بیل شهرستان گرمه
بازدید : 29 15 مهر 1399 ساعت 12:6 شماره :77820

برگزاری کارگاه آموزشی توجیهی زراعت چوب در روستای رباط قره بیل شهرستان گرمه
کلاس آموزشی توجیهی زراعت چوب ساعت9 با حضور 16 نفر از اهالی روستای رباط قره بیل  شهرستان گرمه در مورخه 14 مهر99 برگزار گردید 
در ابتدا مهندس گرمکی (مربی آموزشی ) ضمن تشکر از حاضرین در کلاس آموزشی هدف از برگزاری کلاس آموزشی را آشنایی مردم به اهمیت چوب و جنگل در کشور و همچنین نحوه کاشت و داشت درخت صنوبر عنوان نمودند.
ایشان در ادامه نکاتی در مورد آماده سازی بستر کشت ، نحوه کشت نهالها و قلمه گیری ، نیاز آبی نهالها ، ابعاد چاله ها جهت کشت ، کوددهی  و مبارزه با علف های هرز عنوان نمودند .
در ادامه مهندس شیرزاد(مسئول واگذاری، جنگل و بهره برداری) نکاتی را  در مورد واگذاری اراضی ملی جهت کشت و زراعت چوب عنوان و ایشان شرایط اعطا تسهیلات را از جمله موارد ذیل عنوان نمودند :
به ازای هر هکتار حدود 7 الی 8 میلیون وام 12 درصد با دوره تنفس یکساله و بازپرداخت 7 سال 

توزیع 2000 اصله نهال به ازای هر هکتار توسط اداره منابع طبیعی شهرستان جهت کشت در اراضی مستثنیات و دارای منبع آب کافی 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی                                                                                                                                                                                                                     

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :