"آگهی مزایده نوبت اول"
اداره کل منابع " /> "آگهی مزایده نوبت اول"
اداره کل منابع " /> پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - آگهی مزایده 2 دستگاه خودرو
بازدید : 158 27 مرداد 1399 ساعت 10:54 شماره :75925

آگهی مزایده 2 دستگاه خودرو
"آگهی مزایده نوبت اول"
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی در نظر دارد مزايده 2  دستگاه خودرو سبك پیکاپ مدل سال 1385 را از طریق مزایده عمومی و با شرایط اعلام شده به فروش برساند، متقاضیان می‌توانند از تاریخ درج آگهی نوبت اول جهت دریافت اسناد و شرکت در مزایده از طریق سامانه ستاد تدارکات الکترونیک دولت اقدام نمایند.
-آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: پایان وقت اداری مورخ 13/06/1399 و گشایش پیشنهادها و قرائت در ساعت 9 صبح مورخ 15/06/1399 می‌باشد.
-زمان بازدید: روزهای 30 مرداد لغایت 13 شهریور ماه 1399 در محل نهالستان بجنورد 
-سایر شرایط مطابق اسناد مزایده می‌باشد.
-هزینه‌های درج آگهی‌ها و ثبت در دفترخانه اسناد رسمی و نقل و انتقال اسناد مالکیت به عهده برندگان مزایده خواهد بود.
-تلفن تماس: آقای غروی 32206050-058
"آگهی مزایده نوبت دوم"
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی در نظر دارد مزايده 2  دستگاه خودرو سبك پیکاپ مدل سال 1385 را از طریق مزایده عمومی و با شرایط اعلام شده به فروش برساند، متقاضیان می‌توانند از تاریخ درج آگهی نوبت اول جهت دریافت اسناد و شرکت در مزایده از طریق سامانه ستاد تدارکات الکترونیک دولت اقدام نمایند.
-آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: پایان وقت اداری مورخ 13/06/1399 و گشایش پیشنهادها و قرائت در ساعت 9 صبح مورخ 15/06/1399 می‌باشد.
-زمان بازدید: روزهای 30 مرداد لغایت 13 شهریور ماه 1399 در محل نهالستان بجنورد 
-سایر شرایط مطابق اسناد مزایده می‌باشد.
-هزینه‌های درج آگهی‌ها و ثبت در دفترخانه اسناد رسمی و نقل و انتقال اسناد مالکیت به عهده برندگان مزایده خواهد بود.
-تلفن تماس: آقای غروی 32206050-058
روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی                                                                                                                                                                                                                            @nkhmanabetabiei2
 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :