آگـهی تجدید مناقصه " /> آگـهی تجدید مناقصه " /> پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - تجدید مناقصه
بازدید : 671 28 مرداد 1397 ساعت 14:22 شماره :51222

تجدید مناقصه

آگـهی تجدید مناقصه  « نوبت اول »

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی در نظر دارد اجرای پروژه های جدول ذیل را با مشخصات و شرایط مندرج در اسناد مناقصه ، از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای و سامانه تدارک الکترونیک دولت ( ستاد ) واگذار نماید، لذا از کلیه شرکتهای واجد صلاحیت در پایه 5 رشته آب یا کشاورزی دعوت بعمل می آید درصورت تمايل جهت اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه در مهلت مقرر اقدام نمایند.

ردیف

موضوع مناقصه

مبلغ برآوردی (ریال)

مبلغ تضمین (ریال)

1

عملیات آبخیزداری باغلق راز و جرگلان

243/810/134/3

000/000/157

2

عملیات آبخیزداری پشنده راز و جرگلان

912/361/138/3

000/000/157

3

عملیات آبخیزداری کلاته تشی مانه و سملقان

124/343/088/3

000/000/155

- کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارک الکترونیک دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد .

- تضمين شركت در مناقصه :بر اساس آیین نامه تضمین شماره 123402/ ت 50659 هـ مورخ 22/9/94

-  تاریخ، مهلت و محل ارائه اسناد: مهلت دریافت  اسناد حداکثر تا تاریخ  05/06/1397 آخرین مهلت تحویل اسناد به کارفرما( بارگذاری سامانه ) 15/06/97 و تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ساعت 10 صبح  17/06/97  می باشد .

- هزينه هاي درج اگهي در روزنامه در نوبت هاي مختلف به عهده برنده (گان ) مناقصه خواهد بود .

- ساير شرايط در اسناد مناقصه درج شده است و شرکت کنندگان مي توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر به امور قراردادها مراجعه و يا تماس حاصل نمايند.  ( تلفن اداره كل   32206046- 058  )

                                                           روابط عمومي اداره كل منابع طبيعي و آبخیزداری خراسان شمالي              

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :