آگـهی مناقصه  آگـهی مناقصه  پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - آگهی مناقصه
بازدید : 553 27 ارديبهشت 1397 ساعت 10:48 شماره :48953

آگهی مناقصه

آگـهی مناقصه 

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی در نظر دارد اجرای پروژه ساختمان حفاظتی و اطفاء حریق درکش شهرستان مانه و سملقان به مبلغ 927/709/ 130/3 ریال ( اسناد خزانه اسلامی ) ( 252 مترمزبع ) را با مشخصات و شرایط مندرج در اسناد مناقصه ، از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای و سامانه تدارک الکترونیک دولت ( ستاد ) واگذار نماید، لذا از کلیه شرکتهای واجد صلاحیت در پایه 5 رشته ساختمان و ابنیه دعوت بعمل می آید درصورت تمايل جهت اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه در مهلت مقرر اقدام نمایند.

- کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارک الکترونیک دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد .

- تضمين شركت در مناقصه :بر اساس آیین نامه تضمین شماره 123402/ ت 50659 هـ مورخ 22/9/94

-  تاریخ، مهلت و محل ارائه اسناد: مهلت دریافت  اسناد حداکثر تا تاریخ  04/02/1397 آخرین مهلت تحویل اسناد به کارفرما 15/02/97 و تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ساعت 10 صبح  17/02/97  می باشد .

- هزينه هاي درج اگهي در روزنامه در نوبت هاي مختلف به عهده برنده مناقصه خواهد بود .

- ساير شرايط در اسناد مناقصه درج شده است و شرکت کنندگان مي توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر به امور قراردادها مراجعه و يا تماس حاصل نمايند.  ( تلفن اداره كل   32206046- 058  )

                                                           روابط عمومي اداره كل منابع طبيعي و آبخیزداری خراسان شمالي
 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :