مزايده عمومي  مزايده عمومي  پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - مزایده 4 دستگاه خودرو سبک
بازدید : 573 21 اسفند 1396 ساعت 12:52 شماره :47699

مزایده 4 دستگاه خودرو سبک

مزايده عمومي 

مزايده شماره   1/96

 

اداره کل منابع طبيعي وآبخيزداري خراسان شمالی درنظر دارد 4 دستگاه خودرو سبک  مازاد برنیاز خود را  از طريق مزايده عمومي  و با شرايط اعلام شده به فروش برساند ، متقاضيان مي توانند از تاريخ درج آگهي نوبت اول جهت دریافت اسناد و شرکت در مزایده  از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت اقدام نمایند .

-   آخرين مهلت تسليم  پيشنهادها پايان وقت اداري مورخ 20/12/1396 و گشايش پيشنهادها و قرائت در ساعت  9 صبح  مورخ 21/12/1396 مي باشد .

- زمان بازدید : روزهای 10لغایت 20 اسفند 1396  در محل نهالستان بجنورد

- ساير شرايط مطابق اسناد مزايده مي باشد .

- هزينه هاي درج آگهي ها و ثبت در دفتر خانه اسناد رسمي و نقل و انتقال اسناد مالكيت بعهده برندگان مزايده خواهد بود.

 تلفن تماس   05832206046

روابط عمومي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان شمالی

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :