تماس با ما

 

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی:

آدرسخراسان شمالي - بجنورد - ميدان بازرگاني - بلوار جانباز - جنب آتش نشاني - اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان شمالي شماره تماس پذیرش :‌ 2225044 - 0584 و 2221858 - 0584 و 2243333-0584 فکس : 2222429 - 0584 و 2237733 - 0584 پست الكترونيكي: khorasanshomali@frw.org.ir   آدرس وب سايت: khorasanshomali.frw.org.ir کانال سروش: nkhmanabetabiei@ ارتباط با بازرسین ماده 91 قانون خدمات مدیریت کشوری

استفاده ازهرگونه امتیاز ، تسهیلات ، حق مشاوره ، هدیه و موارد مشابه درمقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی درتمام سطوح ازافراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی ربط خود تخلف محسوب می شود.

درصورت مشاهده تخلف به ما بگویید.

مهندس فردی:         32206044

مهندس محمودی:  32206093  

حسن وحید

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی شماره تماس:  32206020-  058 دفتر مدیر کل جهت هماهنگی : 32206075 "  مسئول دفتر آقای  مهندس ملکی" ملاقات عمومی با مدیر کل  روزهای  سه شنبه هر هفته  ساعات  ملاقات: 14-10

محمد اکبر پور

معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی و منابع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی

شماره تماس: 32206023- 058

محمد فرامرز

معاونت آبخیزداری و مسئول طرح  بین المللی منارید اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی

شماره تماس: 32206086 – 058

کامبیز انصاری

معاونت فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی

شماره تماس 32206025 – 058

حسن حسن زاده

معاونت حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی

شماره تماس : 32206033 – 058

داوود عمرانی

ریاست اداره حراست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی

شماره تماس: 32206011 – 058

نجف ذوالفقاری

رییس اداره امور حقوقی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی

شماره تماس : 32206024- 058

بهمن هوشمند :

رییس اداره مهندسی و مطالعات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی

شماره تماس: 32206022- 058

منصور حیدری

رییس اداره مدیریت عملکرد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی

شماره تماس: 32206024 – 058

میثم سفید گران

رییس اداره آموزش و ترویج و مشارکت های مردمی  

شماره تماس: 32206028-  058

جلال حسن نژاد

کارشناس مسئول روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان

شماره تماس: 32206093-058

ابراهیم محمودی

رییس اداره جنگلداری و جنگل کاری  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی

شماره تماس: 32206058 – 058

احمد یزدانی :

رییس اداره بیابانزدایی و مسئول پروژه بین المللی تعمیم و ترسیب کربن اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی

شماره تماس: 32206054- 058

علی اسدی

رییس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی

شماره تماس: 32206029- 058

سعید رحمتی :

رییس اداره حفاظت خاک و کنترل فرسایش اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی

شماره تماس: 32206044- 058

حسین فردی

رییس اداره کنترل سیلاب و آبخوانداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی

شماره تماس: 32206071- 058

مهدی قدیمی

رییس اداره برنامه ریزی ، بودجه و هماهنگی طرح ها اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی

شماره تماس: 32206050- 058

سعید وحیدی

رییس اداره فناوری اطلاعات و تحول اداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی

شماره تماس : 32206021- 058

بهرام جاجرمی

رییس اداره امور اداری و پشتیبانی  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی

شماره تماس: 32206031-  058

فغان دانشور

رییس اداره واگذاری و ممیزی اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی

شماره تماس: 32206035 – 058

جواد جعفری

رییس اداره استعداد یابی و بهره بردای منابع طبیعی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی

شماره تماس: 32206053 – 058

اصغر سمیعی

رییس اداره حفاظت و حمایت  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی

شماره تماس : 32206091  - 058

 موسی الرضا حیاتی

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی

شماره تماس : 32206060- 058

محمد میعادی

ذیحساب و رییس اداره امورمالی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی

 شماره تماس : 32206072- 058

اداره منابع طبیعی  شهرستان بجنورد

شماره تماس: 32239127 91  الی   32248190    

اداره منابع طبیعی شهرستان فاروج

شماره تماس: 36423774-  36424090-  36424091

اداره منابع طبیعی شهرستان شیروان:

شماره تماس: 36242302 – 36242301

اداره منابع طبیعی شهرستان جاجرم:

شماره تماس: 32276794-  32272314

اداره منابع طبیعی شهرستان مانه وسملقان:

شماره تماس: 32928081-  32928088-  32924768

اداره منابع طبیعی  شهرستان اسفراین:

شماره تماس: 37223435-  37239676

اداره منابع طبیعی  شهرستان راز و جرگلان:

شماره تماس:32623206

اداره منابع طبیعی شهرستان گرمه:

شماره تماس: 32503444
فرم پيشنهادات
دريافت کننده:
نام و نام خانوادگی:  
ايميل فرستنده:       
موضوع:
پيغام:
فایل ضمیمه:
کد:
  (حروف مشاهده شده را وارد نماييد)