پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - حقوقي
حقوقي
شرح وظايف حقوقي
 
رشد فزاينده جمعيت ، نرخ بالاي آن و نياز انسان ماشيني و صنعتي به داشتن محيطي و تغذيه اي سالم و مناسب در كشور پهناوري چون ايران كه در شرايط سخت اكولوژيك و شكننده و در زمره مناطق خشك و نيمه خشك قرار دارد اين ضرورت را به صورت جدي ايجاب مي نمايد كه به منابع طبيعي من جميع جهات توجه ويژه مبذول و به طور منطقي با آن برخورد شود . در اين راستا بررسي و شناسايي حقوق راجع به اين نعمت خدادادي و ثروت عظيم ملي از جايگاهي بس والا و تاثيرگذار برخوردار است. فلذا با عنايت به مراتب فوق مطالعه و تحقيق در خصوص قوانين و مقررات منابع طبيعي بعنوان اولين وظيفه حقوقي در نظر گرفته شده است. كه ساير وظايف به شرح ذيل مي باشد :
·       شرح وظايف:
·       برنامه ريزي و نظارت بر وظايف كارشناسان حقوقي.
·       طرح دعوي ، شكايت ، دفاع و تنظيم لايحه.
·       تعقيب و پيگيري دعاوي ، شركت در جلسات دادرسي ، قرارهاي كارشناسي و معاينه محل.
·       پيگيري اجراي احكام صادره در مراجع مختلف قضايي ، ديوان عدالت اداري و مراجع حل اختلاف كارگر و كارفرما.
·       اعلام نظر و ارائه مشاوره به مديريت، ادارات مختلف ستادي و شهرستانها از طريق شركت در كميسيونهاي مختلف ، شوراها و اظهارنظر حقوقي در مسائل ذيربط.
·       آموزش قوانين و مقررات مربوط، به كارشناسان حقوقي و ساير همكاران.
·       همكاري با گروه هاي بازرسي و ساير واحدهاي اداره كل.
·       پاسخگويي به شكايات.
·       تهيه آمار و گزارش عملكرد.

انجام ساير امور اداري طبق دستور مقام مافوق.

چاپ | ارسال به ديگران  |