پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - حوضه کال شور
حوضه کال شور
حوضه آبخيز كال شور
استان خراسان شمالي داراي سه حوضه آبخيز اصلي شامل حوضه آبخيز اترك، كال شور و گرگان رود مي باشد كه به ترتيب مساحت آنها 24/14913 ،82/12276 ، 35/992 كيلومتر مربع مي باشد
رودخانه كال شور به طول 195 كيلومتر در حوضه آبخيز كال شور واقع شده است.
رودخانه هاي فرعي اين حوضه شامل:
- رودخانه هاي روئين، بيدواز(حوضه سد)، كال شور، كال ولايت، كال گرماب صفي آباد، واقع در شهرستان اسفراين
- رودخانه گزي، ايور- درق، دربند شوقان، واقع در شهرستان جاجرم
در اين حوضه 3 دشت وجود دارد:
رديف
نام دشت
مساحت به كيلومتر مربع
وضعيت
شبكه پيزومتري
دشت
ارتفاعات
حوضه آبخيز
ممنوع
غير ممنوع
دارد
ندارد
3
جاجرم
1270
1885
3155
*
 
*
 
4
اسفراين
1052
3598
4650
*
 
*
 
5
صفي آباد
400
1656
2056
*
 
*
 
جمع
2722
7139
9861
 
 
 
 
 
جمعيت حوضه: 173586 نفر
وسعت حوضه سد : (سد بيدواز) 43700 هكتار
ضريب برخورداري از حوضه سد: 6/3
ميزان فرسايش حوضه:
شهرستان جاجرم:5/12 تن در هكتار در سال
شهرستان اسفراين: 10 تن در هكتار در سال
ضرايب سيل خيزي:
شهرستان جاجرم: 61/19
شهرستان اسفراين: 03/9
سيل مورخ 26/1/86 در اين حوضه در شهرستان اسفراين 4/7 ميليارد ريال خسارت در بخشهاي مختلف وارد ساخته و متاسفانه تلفات جاني 5 نفر نيز داشته است
مناطق بياباني استان در اين حوضه در دو شهرستان جاجرم و اسفراين واقع شده است كه به طور كلي حدود 20 درصد از سطح استان را با وسعتي بالغ بر 587221 هكتار (شهرستان جاجرم 337106 ، اسفراين 250115 هكتار) تشكيل مي دهد.
چاپ | ارسال به ديگران  |