پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - اصلاحیه
بازدید : 800 2 بهمن 1396 ساعت 12:5 شماره :46266

اصلاحیه

اصلاحیه آگـهی مناقصه 

پیرو آگهی مناقصه شماره 1835 روزنامه اتفاقیه به شرح ذیل اصلاح می گردد :

--  تاریخ، مهلت و محل ارائه اسناد ارزیابی ساختمان : آخرین مهلت تحویل اسناد به کارفرما 12/11/96 و تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ساعت 10 صبح  14/11/96  می باشد .

  تاریخ، مهلت و محل ارائه اسناد بیابان : مهلت دریافت  اسناد حداکثر تا تاریخ  05/11/1396 آخرین مهلت تحویل اسناد به کارفرما 15/11/96 و تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ساعت 10 صبح  16/11/96  می باشد .

- ساير شرايط در اسناد مناقصه درج شده است و شرکت کنندگان مي توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر به امور قراردادها مراجعه و يا تماس حاصل نمايند.  ( تلفن اداره كل   32206046- 058  )

           

                                                           روابط عمومي اداره كل منابع طبيعي و آبخیزداری خراسان شمالي

 | 
اخبار مرتبط
ارزیابی کیفی
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :